Mengenal Tuhan Dan Mengenal 7 Martabat Nafsu Manusia bagian 7

Assalamu Alaikum wr wb.

"Mengenal Tuhan Dan Mengenal 7 Martabat Nafsu Manusia bagian 7"7. KAMALIAH 

   Maqam ini adalah tertinggi. Maqam ini digelar sebagai "baqa billah", Kamil Mukamil", Al Insan kamil kerana ia dapat menghimpunkan antara zahir dan batin, yakni ruh dan hatinya kekal kepada Allah tetapi zahir tubuh kasarnya tetap dengan manusia. Hati mereka kekal dengan Allah tak kira masa dan tempat, tidur atau jaga sentiasa mereka bermusyahadah kepada Allah. Ini adalah maqam khawas al khawas. Semua gerak geri mereka sudah jadi ibadat. Hatta berak kencing mereka, tidur mereka dan sebagainya. 

   Ilmu mereka adalah seperti yang dinyatakan oleh Imam Ghazali, ilham dan ilmu mukasyafah yang diterima nya tidak bukan adalah sama dengan istilah wahyu semuanya datang terus dari Allah. Cuma kalau Rasul dan Nabi di panggil Wahyu dan manusia biasa yang kamil di panggil Ilham. 

   Saya rasa sekadar ini lah yang termampu oleh saya. Mungkin ada kelemahan dan ketinggalan dalam istilah atau pengertian. Wahai Tuan -tuan sila perbetulkan dan tambah lagi mana-mana yang kurang.Mengenai kaedah zikir pada maqam-maqam saya rasa ada saudara yang akan menghuraikanya berpandukan kaedah tariqat masing-masing.InsyaAllah. 

   Semoga Allah mengampuni saya atas segala kesalahan. Dan saya berharap semoga artikel ini bisa memberi manfaat pada kita semua. 

Sumber rujukan: 

 • Al-Hikam 
 • Ihya Ulumudin 
 • Rahasia Mengenal Diri 
 • Mengenal Diri Dan Wali Allah 
 • Awarif al Ma'arif 
 • Mengenal Ilmu Tasauf 
 • Siapa Wali 
 • Risalatul Qusyairiah 
 • Sirrul Asrar 
 • Perkembangan Tasauf dari Abab ke Abab 
 • Al-Quran dan Al Hadis 
 • Dan lain-lain 
 • Serta pengalaman bersama dan tunjuk ajar Yang Amat Mulia Mursyid Tercinta

"Terima Kasih"

Wassalamu Alaikum wr wb.